Urbanista Felsőfokú Szakirányú Továbbképzés


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszéke 2020. szeptemberében új évfolyamot indít az „Urbanista” felsőfokú szakirányú továbbképzésen!

A tanfolyam négy féléven keresztül az urbanisztika legfontosabb témaköreit havonta egy-egy háromnapos tematikus konferencia formájában tárgyalja. Különleges figyelmet szentelünk a településrendezés témakörének, amelyet két elméleti konferencia után egy helyszíni gyakorlat és három félév vezetett gyakorlat mélyít el. A négy intenzív félév szakdolgozattal és államvizsgával zárul.

A képzés helyszíne az Urbanisztika Tanszék, tandíja félévenként 190.000 Ft.

A tanfolyamra építészmérnök, építő­mérnök, tájépítészmérnök, településmérnök, közlekedésmérnök, környezetvédelmi mérnök szakos oklevéllel lehet jelentkezni. Ugyancsak várjuk a településtervezésben-településfejlesztésben dolgozó geográfus, jogász, közgazdász, szociológus kollégákat.

Jelentkezni kitöltött jelentkezési lappal, az első diploma másolatával, rövid szakmai önéletrajzzal kell 2020. június 30-ig a Központi Tanulmányi Hivatal honlapján: kth.bme.hu/urlap
Kérjük, hogy a dokumentumokat digitálisan küldje el a képzés vezetőjének is:
Szabó Julianna PhD egyetemi docens
tel: 00-36-1-463-3849,
email: szabojuliannaphd at gmail.com


MENETREND ÉS TEMATIKA // 2020 ŐSZ – 2022 TAVASZ

LETÖLTHETŐ TANANYAGOK – csak beíratkozott hallgatóknak