VÁROSÉPÍTÉSZET 2 // 2020


MOODLE OPEN / MOODLE PASS

A VÁROSÉPÍTÉSZET 2 tantárgy a Városépítészet 1 elméleti előadássorozatra épül. Valós tervezési feladaton keresztül ismertet meg a településtervezés három tervcsoportjával, melyekben az építészeknek fontos feladatuk, szerepük van:

 • településfejlesztés stratégiai tervezése (városfejlesztési stratégia, ITS): nagy léptékű, multidiszciplináris, a fizikai, természeti, gazdasági és társadalmi környezet összefüggéseire épülő középtávú fejlesztési program, mely a valós helyzet felmérése alapján meghatározza és kommunikálja a fejlesztési célokat;
 • településrendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv): a fejlesztési céloknak megfelelő műszaki tervezés, feladata elsősorban a különböző szakágak terveinek összehangolása, az építési tevékenység jogi és műszaki kereteinek rögzítése;
 • városépítészet (beépítési tervek, környezetalakítási tervek): épületcsoportok, térrendszerek építészeti tervezése, célja a településrendezési terv keretein belül a beépítés, a környezetalakítás, az arculat meghatározása.

A Városépítészet 2 tantárgy célja, hogy egy valós tervezési feladaton keresztül előkészítse a jövő építészei arra, hogy képesek legyenek

 • városi léptékű tervezési feladatok megoldására
 • a városi terek tervezésére, melynek eredménye jól használható városi léptékű fizikai tér
 • a 1:500-as léptékű beépítési terv (masterplan) készítésére
 • adatok felkutatására, megértésére, rendszerezésére, értékelésére és felhasználására a tervezésben (jövőkép, koncepció, tervezési program-alkotás), valamint adatok alapszintű térképi (térinformatikai) ábrázolására
 • szakmai tervek és szövegek (szakirodalom, jogszabályok) kezelésére, értelmezésére,
 • tervek vizuális és verbális prezentálására, a lényeg kiemelésére, a gondolatok kommunikálására,
 • a városépítészeti léptékű műszaki ábrázolásra (helyszínrajzok, metszetek, nézetek, látványok),
 • szakmai team-munkára.

Tantárgyfelelős: Szabó Árpád – szabo.arpad at urb.bme.hu


A 2020-as VÁROSÉPÍTÉSZET 2 tantárgy helyszínei és tankörei

Az egyes tankörök témáit bemutató leírások – ITT

Magyar nyelvű tankörök
Helyszín: Budapest – a helyszínek térképen – ITT

 • Tankör 1 / oktatók: Alföldi György DLA / Kurucz Olívia
 • Tankör 2 / oktatók: Fonyódi Mariann PhD / Babos Annamária
 • Tankör 4 / oktatók: Kissfazekas Kornélia PhD / Losonczy Anna (óra: szerda délután – 12.15-től)
 • Tankör 6 / oktatók: Szabó Julianna PhD / R. Takács Eszter
 • Tankör 7 / oktatók: Varga Imre / Gurdon Balázs
 • Tankör 8 / oktatók: Wettstein Domonkos PhD / Pálfy Sándor DLA

Helyszín: Budaörs – a helyszín térképen – ITT

 • Tankör 3 / oktatók: Kádár Bálint PhD / Dobos Botond / Klaniczay János (óra: szerda délután – 14.15-től)

Angol nyelvű tankörök (magyar és külföldi hallgatók)

Helyszín: Rio de Janeiro – a helyszín térképen – ITT és ITT

 • Tankör 5 / oktatók: Szabó Árpád DLA / Tóth Tünde / Amir Sirjani

Tárgyfelvétel feltételei

A Városépítészet 2 tárggyal azonos időpontban más tantárgyak felvétele az alábbiak szerint lehetséges:

 • a tantárgy felvételét csak abban az esetben engedélyezzük, ha az egyéb tantárgyak a 6 kontakt órából maximum 2 óra időtartamban fednek át a Városépítészet 2 gyakorlati óráival. Ebben az esetben fel kell iratkozni a tantárgyfelelős által vezetett listára és a tantárgy teljesítéséhez a tankörvezető külön feladatot írhat elő.
 • a tantárgy felvételét nem engedélyezzük, ha az egyéb tantárgyak a 6 kontakt órából 2 óránál nagyobb időtartamban fednek át a Városépítészet 2 gyakorlati óráival.
 • azok számára akiknek az egyéb tantárgyak a 6 kontakt órából 2 óránál nagyobb időtartamban fednek át a Városépítészet 2 kedd délelőtti gyakorlati óráival, ajánljuk a szerda délutáni tankörbe való jelentkezést (tankör 4). Ebben az esetben nyomatékosan kérjük, hogy a párhuzamos Építéskivitelezés-tárgy 12.00-tól kezdődő óráira jelentkezzetek, hogy utána a Városépítészet óra megszakításmentesen tudjon folyni.

A maximum két óra időtartamban való átfedés esetén feliratkozás – ITT

A tanszék vizsgálja Városépítészet 2 tárgyból keresztfélév indításának lehetőségét. Így ha a fenti óraütközések miatt nem tudod a tárgyat teljesíteni, jelezd a tantárgyfelelősnek (szabo.arpad at urb.bme.hu), hogy tudjuk hány embert érinthet a fenti probléma!