PUBLICATIONS


BOOKS WRITEN OR PARTLY WRITTEN BY FELLOWS OF THE DEPARTMENT:


BENKŐ Melinda: 111 szó az építészetről, Budapest,Terc, 2013.  
Budapest 2050 – A belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei – A BME Urbanisztika Tanszékének monográfiája (szerk.: Alföldi György DLA) Budapest, Terc, 2012  
KÖRNER Zsuzsa: Városias beépítési formák, bérház- és lakástípusok, Budapest, Terc, 2010.
Meggyesi Tamás: Számadás – Válogatott tanulmányok, Budapest, Terc, 2011.
Bartha Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András (szerkesztők) A világváros Budapest – két századfordulón; benne SZABÓ Julianna tanulmánya: Budapest nemzetközi szerepkörei és a várospolitika, 1989-2009. Meg nem valósult rendezvények megvalósult hatásai
Benkő Melinda Phd – Szabó Árpád DLA (szerk.): Városmegújítás – Urban reneval; városépítészeti tanulmányok – essays on urban design, Budapest, Terc, 2010
BENKŐ Melinda, FONYÓDI Mariann: GLOCAL CITY, Kortárs Európai Városépítészet, Budapest, Terc, 2009.
MEGGYESI Tamás: Városépítészeti alaktan, Budapest, Terc, 2009.
MEGGYESI Tamás: Települési Kulturáink,  Budapest, Terc, 2008.
4D Tájépítészeti és Kertépítészeti folyóirat tematikus különszáma a magyarországi EUROPAN 10 tervpályázatról,  szerkesztő: SZABÓ Árpád, szerzők: Schneller István, LOCSMÁNDI Gábor, SZABÓ Árpád, Hornyák Attila
Egy tanszék 80 éve, A BME Urbanisztika Tanszékének története (1929-2009), szerzők: ALFÖLDI György, IHRIG Dénes, KÖRNER Zsuzsa, LOCSMÁNDI Gábor, LOSONCZI ANNA, MEGGYESI Tamás, PÁLFY Sándor, RAB Judit, VARGA Imre, Budapest, Terc Kiadó,
ALFÖLDI György, Kovács Zoltán (szerkesztők): Városi Zöld Könyv: Kulcs a fenntartható városhoz, Budapest, MTA-FKI – Rév8, 2008
KÖRNER Zsuzsa: Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig – Urbanisztikai Füzet 4.,  Budapest, Terc, 2006.
MEGGYESI Tamás: A 20. század urbanisztikájának útvesztői,  Budapest,  Terc, 2005. a20szazadurban_l
MEGGYESI Tamás: A külső tér: fejezetek egy építészeti térelmélethez / Meggyesi Tamás; mtárs T. Benkő Melinda. – Budapest : Műegyetemi K., 2004. – 142 p. : ill. ; 24 cm. – (Urbanisztikai füzetek, ISSN 1785-3052)
KÖRNER Zsuzsa: A városrendezési szabályozások története Magyarországon / Körner Zsuzsa, Nagy Márta ; mtársak Bányai Judit és Tábori Attila. – [Budapest] : Műegyetemi K., 2004. – 147 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. – (Urbanisztikai füzetek, ISSN 1785-3052)
KÖRNER Zsuzsa: A telepszerű lakásépítés története Magyarországon, 1850-1945 / Körner Zsuzsa. – Budapest: Terc, cop. 2004. – 195 p. : ill. ; 24 cm. – (Urbanisztikai füzetek, ISSN 1785-3052 ;3.)
Moravánszky Ákos; Bacsó Béla; Friedrich Achleitner; Kerékgyártó Béla; Ferkai András; Simon Mariann; LOCSMÁNDI Gábor; Benárd Aurél; Harald Bodenschatz; MEGGYESI Tamás; Szántó Katalin; Arie Graafland: Hely és jelentés. Tanulmányok az építészetről és a városról – 2. kiadás (építészet/elmélet 5.); 240 oldal, 168×220 mm, kb. 100 fekete-fehér kép
VIDOR Ferenc: Képek és képtelenségek a városok világáról; 416 oldal, B5, kartonált, ragasztókötés, kb. 80 ff. fotó és rajz
Campus Budapest – Univerzitas a város szövetében,  Budapest, Budapesti Városvédő Egyesület, 2004.
Batár Attila, LOCSMÁNDI Gábor: Városaink az Ezredfordulón; Európai Füzetek 6. tanulmányok; 1999; ebben: Locsmándi Gábor: Budapest az ezredfordulón

A TANSZÉK KIADVÁNYAI HALLGATÓI TERVEKRŐL:


PANEL – VÁROS – ÉPÍTÉSZET – kiadvány Városépítés 4 tervekből, készült: 2008 január
BUDATÉTÉNY – VÁROS – ÉPÍTÉSZET – kiadvány Városépítés 4 tervekből, készült: 2009 június

KIADVÁNYOK A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÉPÍTÉSÜGY 2008 PÁLYÁZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL készült: 2009 május

TATA – VÁROS – ÉPÍTÉSZET – Városépítés 3.

BUDAFOK – VÁROS – ÉPÍTÉSZET – Városépítés 3.

BICSKE – VÁROS – ÉPÍTÉSZET – Városépítés 3.

SOLYMÁR – VÁROS – ÉPÍTÉSZET – Városépítés 3.

AZ EKLEKTIKUS BUDAPEST TÉRI VILÁGA – Városépítés 3.

KŐSZEG – VÁROS – ÉPÍTÉSZET – Komplex Tervezés

SZOLNOK, A VIZEK VÁROSA – Komplex Tervezés

VALKONYA – Városépítés 5.


SZAKMAI ANYAGOK


KÖRNER ZSUZSA PHD – VARGA IMRE: TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS  
VÁROSIASSÁG ÉS FENNTARTHATÓSÁG – Fenntarthatóság és ökologia a városépítészetben, Egyetemi Füzet – elektronikus kiadvány  
PANELES LAKÓTELEPEK FENNTARTHATÓSÁGA – szakmai előadások a VÁROSÉPÍTÉS félévhez kapcsolódóan 2007. szeptember 18-án és 2007 október 8-án  
PANELES LAKÓTELEPEK REHABILITÁCIÓS STRATÉGIÁJÁNAK ELŐTANULMÁNYA 1.RÉSZ, 2.RÉSZ, 3.RÉSZ  
Tanulmány 10 EURÓPAI NAGYVÁROS utolsó évtizedekben történt kiugró fejlődésének azon tapasztalatairól, amelyek Budapest városfelesztési Koncepciójának kialakításához tanulsággal szolgálhatnak  
MAGASHÁZAKRÓL A GÖDÖR KLUBBAN szimpózium 2006. október 27-én az Urbanisztika Tanszék és az Építész Kamara szervezésében  
A tanszék vezető oktatóinak állásfoglalása a KORMÁNYZATI NEGYED HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRA meghirdetett hivatalos eljárásra benyújtott 27 db pályázatról  
LÁTHATATLAN VÁROSOK: Az Urbanisztika Tanszék Meggyesi Tamás tiszteletére rendezett szimpóziuma 2006. április 12-én